ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (προβληματισμός).jpg


Gagné: Μάθηση είναι η διαδικασία που υποβοηθεί τους οργανισμούς να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με μόνιμο τρόπο
Σημεία στα οποία οι ειδικοί συμφωνούν για το τι είναι μάθηση:
  • Χαρακτηριστικό ανθρώπων κα ιζώων
  • Αντιληπτό το αποτέλεσμα της μάθησης
  • Η μάθηση διευκολύνεται κάτω από ορισμένες συνθήκες
  • Η μάθηση επηρρεάζεται από ορισμένους παράγοντες